วนาร้อยใจ รัณณา

ISBN:

Published:

Paperback

413 pages


Description

วนาร้อยใจ  by  รัณณา

วนาร้อยใจ by รัณณา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 413 pages | ISBN: | 9.77 Mb

:: โปรยปกหลัง::ความรักทีกอเกิดจากความผูกพันเนินนานหากมาเติบโตผูกรอยหัวใจทามกลางภยันตรายรอบตัว!เมือเขาไดพบกับเธอครังแรกฝากฟา... ยังเปนเพียงเดกหญิงตัวนอย นารักนาเอนดู จับใจเมือเวลาผานไป เดกหญิงเติบโตเปนสาวนอย ดวงหนาสดในและรอยยิมกวางทำใหเขา ปักใจMore:: โปรยปกหลัง::ความรักที่ก่อเกิดจากความผูกพันเนิ่นนานหากมาเติบโตผูกร้อยหัวใจท่ามกลางภยันตรายรอบตัว!เมื่อเขาได้พบกับเธอครั้งแรกฝากฟ้า...

ยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อย น่ารักน่าเอ็นดู จับใจเมื่อเวลาผ่านไป เด็กหญิงเติบโตเป็นสาวน้อย ดวงหน้าสดในและรอยยิ้มกว้างทำให้เขา ปักใจแม้เห็นเพียงรูปถ่าย ไม่มีใครรู้ว่าเขาเก็บรักษารูปใบนั้นติดตัวไว้ตลอดมาเมื่อวันเวียนผ่านจนได้พบเจอใกล้ชิดกันอีกครั้ง ฝากฟ้าเติบโตเป็นหญิงสาวสวยงามเพียบพร้อมเพียงพบก็ทำให้ตวามรู้สึกหวานล้ำ ล้นใจ หากข้างกายเธอกลับมีชายหนุ่มคอยตามติดดุจเงา ทำให้เขาทั้งห่วงและหวงเมื่อชะตาลิขิตให้ทั้งหมดต้องเดินทางเข้าสู่ ป่าหมอกดำป่าอถรรพ์ซึ่งเป็นที่เล่าลือถึงความน่าสะพรึ่งกลัว แทบไม่คยมีใครย่างกรายผ่านเข้าไปอันตรายร้ายแรงเรียงรายเข้ามาให้ผจญ ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์และสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอ หากไม่ว่าอย่างไรเขาจะต้องคุ้มครองน้องน้อย ให้ปลอดภัย เพราะเธอคือ สุดหัวใจEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "วนาร้อยใจ":


universalproductss.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us